وال استــــــــودیو

مرکز تخصصی طراحی برند – لوگو و هویت بصری برند

خدمات حرفه ای طراحی لوگو و برند

طراحی لوگو

طراحی لوگو بر اساس اصول برندینگ و طراحی منحصر به فرد، منطبق بر قواعد و استانداردهای بین المللی. لوگو و آرم و یا نماد تجاری بخش مهمی از هویت بصری هر برند و کسب و کار به حساب می آید. این اهمیت فارغ از مدت حضور و سابقه برند و کسب کار تاثیر مستقیم بر نحوه معرفی و شناخت مخاطبان دارد.

طراحی هویت بصری

ارا‌‌یه قوانین بکارگیری لوگو و موارد مرتبط با رنگ و عناصر مرتبط، در راستای حفظ یکپارچگی برند. هر شرکت و سازمانی برای اطمینان از اینکه تمام محتوای بصری فعالیت های برند، در ارتباطات و بازاریابی و درهنگام بیان هویت برند، یکپارچه لحاظ شوند، نیازمند برند بوک یا همان سند هویت برند است.

ریدیزاین لوگو

برندهای مطرح، با هدف توسعه و حفظ سهم خود از بازار، لوگوی خود را با توجه به نیازهای زمان به روز می کنند. از دلایل اصلی باز طراحی لوگو این است که لوگو، هر میزان هم که حرفه ای طراحی شده باشد، با گذر زمان دچار کاهش جذابیت و فقدان نسبی تاثیرگذاری در ذهن مخاطب می شود.
سال سابقه فعالیت حرفه ای
پروژه موفق
درصد رضایت

چرا به داشتن یگ لوگوی حرفه ای نیازمند هستیم؟

متمایز از رقبا باشیم

یکی از راه های ایجاد تمایز با رقبا انتخاب لوگویی متمایز از رقبا است.اگر برند شما به اندازه کافی متفاوت از نام دیگر رقیب هایتان نباشد با مسائلی از قبلی دیده نشدن در میان رقبا و مشکل نفوذ به ذهن مشتریان مواجه خواهید شد.بنابراین سعی کنید طرحی که انتخاب می کنید متفاوت از سایر رقیب هایتان باشد.

مشتریان وفادار خود را حفظ کنیم

اجازه ندهید که رقبا با روش های مختلف مشتریان وفادار شما را بگیرند. اگر برند و لوگوی شما معتبر باشد،مشتریان شما میل کمتری به تغییر برند خود خواهند داشت.

اعتماد مشتریان خود را جلب کنیم

یک لوگو ی حرفه ای بیانگر حرفه ای بودن شما در کاری است که انجام می دهید،اما طرح نامناسب لوگو باعث می شود سطح توانایی های شما ضعیف دیده شود و در نتیجه اعتماد مشتریان به شما از بین می رود.