آدرس شرکت :ارومیه – شهرستان پیرانشهر – خیابان شهید بهشتی – خیابان سید قطب شرقی

تلفن :  9640 423 (۰444)

فکس :  ——

ایمیل :  Saeedhoseyni.5713@gmail.com

تماس مستقیم :  7499 708 0933